Taal

In essentie is het Moldavisch een Roemeens dialect dat door het Sovjet- regime vanwege politieke redenen vanaf 1924 als een "nieuwe" taal geïntroduceerd werd. De introductie van het Cyrillisch alfabet creëerde een scheiding van het Roemeens en russificeerde deze Romaanse taal. Er werden constant nieuwe woorden uitgevonden en er werden lijsten van Roemeense woorden gepubliceerd die het Moldavisch "vervuilden", en alle woorden en neologismen van Latijnse origine werden geschrapt.

Het Moldavisch wordt het meest gesproken, behalve in Trans-Dnjestrië waar het Russisch nog dominant is en waar het Moldavisch nog steeds in het Cyrillisch schrift geschreven wordt. In de rest van het land wordt het Moldavisch in het Latijnse schrift geschreven. De Gagaoezen spreken een soort Turks dat tot 1957 werd geschreven in het Griekse alfabet, en daarna in het Cyrillisch. Om de (kleine) verschillen tussen het Russisch, het Moldavisch Roemeens en het Gagaoezisch aan te geven onderstaan de schrijfwijze van enkele aardrijkskundige namen: Moldavisch Roemeens Russisch Gagaoezisch Baimaclia Bajmaklija Baymaklî Cimislia Cimislija Çimisli Ialpug Jalpug Yalpu Taraclia Taraklija Taraklî Cazaclia Kazaklija Kazayak

Cricova Purcari Vartely Acorex Wine Bostovan